DPA FORUM
Forum klanów DPA - Dywizja Pancerna Andersa

Modyfikacje gry - XVM by Acneo ver. 2.0.0

Acneo - 2013-04-28, 18:22
Temat postu: XVM by Acneo ver. 2.0.0
Par? osób ju? korzysta, wi?c uzna?em ?e za?o?? w?tek i b?dzie ogólnodost?pny link do XVM-a. A nie poczta pantoflowa.

Config powsta? na bazie Configa full, wzi?tego z nieruszonej paczki 3.5.0. Nie jest to przerobiony config od J1mBo, bo on u?y? krótkiej i dziwnej wersji.

I. Zmiany wzgl?dem wersji klasycznej XVM-a i tej która przychodzi z celownikiem J1mBo.

Oto Screen, jak wygl?da mój XVM:G?ówne ró?nice ze zwyk?ym configiem:
1. Pojedynczy, nie nak?adaj?cy si? na nic zegar.
2. Korzysta z markerów nad pojazdami w wersji WOT-owskiej, a nie XVM-owej. (Nie pokazuje co prawda * od dzia?, ale moim zdaniem wygl?da du?o lepiej)
3. BattleLog nie pokrywa si? z ikonami nie zabitych czo?gów.
4. BattleLog pokazuje hity tylko do 3 ostatnich czo?gów, a nie do 12 jak w J1mBo
5. Na Minimapie: mniejszy font przy ikonach czo?gów, ni? domy?lnie.
6. Na Minimapie: widoczne 2 okr?gi:
- nr.1 (ten ma?y, oznacza 50 metrów, czyli czysto teoretycznie zasi?g w którym powiniene? zawsze wszystko spotn??, ale jak to dzia?a w praktyce to wszyscy wiemy
- nr.2 (ten wi?kszy) oznacza twój maxymalny zasi?g spotowania, czyli to co powiniene? stoj?c spotn??, jak jedzie w open fieldzie, zak?adaj?c ?e nie ma skill-a Camu w za?odze.
7. Na Minimapie: widoczny czerwony kwadrat (akurat na screenie, jestem na ?rodku mapy wi?c wida? tylko jedn? jego lini?) jest to kwadrat oznaczaj?cy, maxymaln? lini? rysowania, czyli zo?gu który jest za czerwon? lini?, FIZYCZNIE nie zobaczysz, nawet je?li twój team go spotuje i osoby stoj?ce bli?ej mog? w niego wali?, ty nie masz szans go uj?e?.
8. Na Minimapie s? wy?wietlane ostatnie pozycje w jakich widoczny by? czo?g wroga. (Patrz screen, minimapa kwadrat E1, tam ostatnio sta? "T1 Heavy")


II. Opis instalacji:

1. Je?li ?ci?gasz sam Config, wrzu? do WOT\res_mods\0.8.6\gui\flash\ (je?li masz ju? XVM-a, to plik który tam jest trzeba nadpisa? moim)
2. Je?li ?ci?gasz paczk? XVM-a 4.0.0 to rozpakuj ca?o?? tak jak, jest w paczce opisana.

III. Download:

1. Sam Config: Tutaj (wymienasz tylko zawarto?? folderu @Default w \res_mods\XVM\configs\ ale plikom pozmienia? nazwy musisz ju? sam)
2. Ten sam Config, ale przed bitw? wy?wietlaj?cy Winchances na 2 sposoby: NIEAKTUALNE
3. Paczka Full, wystarczy rozpakowa? do ...\World_of_Tanks\res_mods\ - nie zawiera tylko XVM.STATS, ani Dokana Tutaj

III. Uwagi:

Ch?tnie s?u?? pomoc? przy instalacji, albo zmianami w configu, wedle indywidualnych potrzeb, w??czanie wy?aczanie bajerów, przesuwanie na ekranie i tym podobne, wi?c jak by cokolwiek, to ?ciga? mnie na TS-ie, zwykle jestem po 15 do pó?nej nocy.

IV. WN6:

Ludzie narzekaj?, ?e nie wiedz? jakie s? w moim konfigu kryteria kolorowania wn6 i przeliczania na 2cyfrowe, wi?c tabelka poni?ej powinna rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci:V. U?yteczne linki:

https://code.google.com/p/wot-xvm/downloads/list - Dzia? download twórców XVM-a, st?d zawsze pobierzesz najnowsz? wersj? XVM-a i XVM.STAS-ów
http://dokan-dev.net/wp-c...stall_0.6.0.exe - Zestaw bibliotek Dokan library
http://www.modxvm.com/en/...n-and-settings/ - opis instalacji XVM-a

VI. Changelog:

2.0.0 Relase date: 24.07.2013, Zmieniono:
- Kompatybilno?? z XVM 4.1.0 i dzia?anie z Wot 0.8.7
- Ca?y konfig oparty o folder z poszczególnymi plikami, a nie o jeden pik XVMCONFIG.CONF
- W czasie grania art? jej zasi?g widoczny jako dodatkowe kó?ko na minimapie.
- Ukryto ikonk? Turtoriala w Hangarze
- Na minimapie wida? do 8 znaków nick-ów kolegów z Plutka
- Statystyki pobitewne od razu otwieraj? si? na 2 zak?adce czyli "podsumowaniu obu teamów"
- Wersja posiada Markery z XVM-a a nie standardowe, w pó?niejszym terminie dam wersj? ze standardowymi Markerami.
- Optymalizacja pod rozdzielczo?? 1920:1080


1.5.0 Relase date: 20.06.2013, Zmieniono:
- Kompatybilno?? z XVM 4.0.0 i dzia?anie z Wot 0.8.6
- Poprawiono wy?wietlanie zegara w wersji 0.8.6.

1.4.0 Zmieniono:
- Zmniejszona czcionka hit logu
- W statystykach po bitwie od razu otwiera si? druga zak?adka ta z widocznymi wynikami ca?ego teamu
- Pokazywanie Winchances na ekranie statystyk PO BITWIE!

1.3.0 Zmieniono:
- Na sta?e wprowadzone pokazywanie Winchances na ekranie ?adowania bitwy i w czasie jej trwania z wci?ni?tym "tab-em"UWAGA: W PRZYPADKU NIE DZIA?ANIA XVM-a POPRAWNIE, PO INSTALACJI PATCH-a 0.8.7 ZALECAM UPDATE XVM-stats do wersji 1.6.1 (Link)

P.S. WIELKIE DZI?KI DLA: Krzyli, Maryn, Wjas - za pomoc w beta-testach konfigów !!!

Acneo - 2013-05-01, 12:23

Wersja 1.3.0

- na sta?e dodano pokazywanie win chances, zarówno na ekranie ?adowania bitwy, jak i na ekranie dost?pnym pod TAB-em w czasie bitwy.
- b?yskawiczne powi?kszenie minimapy na ?rodku ekranu, pod klawiszem "C"

Link do wersji 1.3.0

spanzik - 2013-05-02, 00:03

wrzucilem i uzywam :)
Ogolnie gitara, musze tylko przesunac w lewy dolny rog hitlog.

Acneo - 2013-05-02, 19:03

Ja ustawi?em w górnym, bo wtedy nie ma problemu z rozdzia?k? ekranu, ani z ró?nymi dmg panelami, ale ciesz? si?, ?e si? podoba.
maryn72 - 2013-05-02, 19:40

Config idealny :-)
furumux - 2013-05-02, 21:42

nigdy tego typu zmiany mnie nie interesowaly ale ktoregos pieknego dnia moze sie to zmieni :) wyglada fajnie.
marvin981 - 2013-05-02, 22:06

Który plik odpowiada za ostatnie pozycje czo?gów(i minimap? z nazwami czo?gów etc)? Bo ( u mnie ) by? to ten sam co od minimapy od locastan'a a wola?em t? map? ni? te oznaczniki ostatnich pozycji. Nie mog?em znale?? moda który mia?by to i to.
Acneo - 2013-05-02, 22:38

To ten sam plik, wi?c nie zmienisz, powiedz co masz w Locastanie czego brak ci w XVM-ie to Ci dopisz? to, bo ju? locastana mi si? nie chce zmienia?.
marvin981 - 2013-05-03, 13:51

Nieaktualne~ doda? wersj? 8.5b która posiada to, czego mi brakowa?o. ;-)
Accelerator - 2013-05-22, 10:56

Który segment kodu odpowiada za ten elegancki hitlog? Móg?by go kto? tutaj wklei?\wys?a? na PM?

I czy mo?na go zmodyfikowa? tak, ?eby pokazywa? równie? jakie ja otrzyma?em obra?enia?

Acneo - 2013-05-22, 11:12

CytatAccelerator napisał/a:
Który segment kodu odpowiada za ten elegancki hitlog? Móg?by go kto? tutaj wklei?\wys?a? na PM?

I czy mo?na go zmodyfikowa? tak, ?eby pokazywa? równie? jakie ja otrzyma?em obra?enia?


Znaj m? dobro?, wytn? Ci ten fragment ;)

KodKod:
  // Hit log (my hits calculator)
  "hitLog": {
    "visible": true,      // On/off switch
    "x": 170,             // X position (negative values - bind to right side of screen)
    "y": 37,               // Y position (negative values - bind to bottom side of screen)
    "w": 500,             // Width
    "h": 1000,            // Height
    "lines": 3,           // Number of lines with hits. Old lines will be pushed out
    "direction": "down",  // Log direction: up - lines will be added from up to down, down - from down to up.
    "groupHitsByPlayer": true, // Group hits by players name
    "insertOrder": "end", // Insert order: begin - insert new values to begin, end - add to end
    // Substitution for {{dead}} macro when tank is dead
    "deadMarker": "<font face='Wingdings'>N</font>",
    "blowupMarker": "<font face='Wingdings'>M</font>",
    // Default header format (before first hit). Macros IS NOT allowed.
    "defaultHeader":  "<font size='11'><font color='#FFFFFF'>Hits:</font> #0</font>",
    // Hits header format, including last hit (macros allowed, see readme-en.txt)
    "formatHeader":  "<font size='11'><font color='#FFFFFF'>Hits:</font> #{{n}} <b>{{dmg-total}}</b>  <font color='#FFFFFF'>Last:</font> <font color='{{c:dmg-kind}}'><b>{{dmg}}</b> {{dead}}</font></font>",
    // List of hits format (macros allowed, see readme-en.txt)
    "formatHistory": "<font size='11'><textformat leading='-4' tabstops='[20,50,90,150]'><font size='10'>\u00D7{{n-player}}:</font><tab>{{dmg-player}}<tab>| <font color='{{c:dmg-kind}}'>{{dmg}}</font><tab>| <font color='{{c:dmg-kind}}'>{{dmg-kind}}</font><tab>| <font color='{{c:vtype}}'>{{vehicle}} {{dead}}</font></textformat></font>",
    "shadow": {                       //   Shadow options
      "alpha": 100,                   //     Opacity
      "color": "0x000000",            //     Color
      "angle": 45,                    //     Offset angle
      "distance": 0,                  //     Offset distance
      "size": 5,                      //     Size
      "strength": 150                 //     Intensity
    }
  },A co do logu obra?e? zadanych mi, to ja mam z DMG panelu, wi?c nie chcia?o mi si? bawi? w XVM-a, u mnie on wygl?da tak:nr strza?u / ilo?? oba?e? mi zadanych / dok?adny czas do ko?ca bitwy w którym dane obra?enie dosta?em

Acneo - 2013-06-20, 12:41

LINK DO NAJNOWSZEJ WERSJI, w pe?ni zgodnej z nowym XVM-em i nowym clientem wot-a 0.8.6


UWAGA: W PRZYPADKU NIE DZIA?ANIA XVM-a POPRAWNIE, PO INSTALACJI PATCH-a 0.8.6 ZALECAM UPDATE XVM-stats do wersji 1.5.0 (Link)

maryn72 - 2013-06-20, 12:51

No wreszcie, bo na oryginalnym configu gra? si? nie da?o, dzi?ki.Jak b?dziesz ?ci?ga? mody to mo?e zrobi?by? jaki? mod pack z aktualnymi wersjami.
Anonymous - 2013-06-28, 16:52

Jak, gdzie i co doda? do konfiga ?eby mie? okr?g 50m na mapie?
Chodzi mi o standardowy config, plus ten okr?g.

Acneo - 2013-07-08, 15:32

Jrrk przepraszam ?e dopiero dzi?, ale musia?em nie zauwa?y? odpowiedzi we w?asnym temacie, ale mi wstyd, jeszcze raz PRZEPRASZAM.

Je?li masz w swoim konfigu sekcj? "circles", to w podsekcji "major", dajesz taki oto kod:
KodKod:
{ "enabled": true, "distance": 50, "thickness": 1, "alpha": 30, "color": "0xFFFFFF" }


ca?o?? powinna wygl?da? mniej wi?cej tak:

KodKod:
    "circles": { // Distance circles. Only real map meters. Only for owned unit.  Works only with xvm-stat.exe if locale is not RU, EN or CH
        "enabled": true,
        "major": [
            { "enabled": true, "distance": 445, "thickness": 0.75, "alpha": 35, "color": "0xFFCC66" },  // 445 meters - maximum reveal distance.
            { "enabled": true, "distance": 50, "thickness": 1, "alpha": 30, "color": "0xFFFFFF" }
        ],


je?li nie masz takiej sekcji to po prostu przeklej ten kod do siebie:

KodKod:
    "circles": { // Distance circles. Only real map meters. Only for owned unit.  Works only with xvm-stat.exe if locale is not RU, EN or CH
        "enabled": true,
        "major": [
            { "enabled": true, "distance": 50, "thickness": 1, "alpha": 30, "color": "0xFFFFFF" }
        ],


W razie problemów, wy?lij mi swój konfig na mail-a a ja Ci doklej? co trzeba i gdzie trzeba.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group